Energetizační cvičení

Cvičení vycházející z čínské celostní medicíny, které uvolňuje pět respektive sedm energetických
drah organismu a přispívá k celkovému pocitu pohody a síly.
Čas potřebný k základnímu nácviku - dvě až tři setkání.

Trénink kognitivních (poznávacích) funkcí

Nácvik kognitivních funkcí mozku jako jsou krátkodobá auditivní a vizuální paměť, vizuomotorická
koordinace, psychomotorické tempo, pracovní a dlouhodobá paměť, pozornost, exekutivní funkce
apod. Náplň vychází z objednávky klienta nebo z vyšetření kognitivních funkcí .
Počet cvičení dle potřeby a dohody.

Nácvik asertivity

Jedná se v podstatě o nácvik umění odmítat požadavky druhých a neagresivně se prosazovat se svými požadavky.
Základní délka nácviku je pět sezení.