Úzkosti, strachy a deprese

Emoce jsou indikátorem naší ne/pohody v situaci, období, životě. Vyznat se v emocích, vědět, proč
a odkud se berou, co se s nimi ne/dá dělat je náplní terapuetického působení. V širším kontextu je
to prostor pro růst osobnosti, změny životních postojů, hledání smyslu.

Terapie může být několikahodinová – zaměřená na zvládnutí symptomů, nebo déletrvající - ta pracuje se životním
kontextem a vnitřní změnou toho, co nám nedovoluje žít spokojeně a svobodně.