Diagnostika výchovných problémů

Vyšetření při výchovných problémech lze provést na požádání rodičů dítěte či osoby, jíž je dítě
svěřené do výchovy. Vhodné je zejména tam, kde si rodič neví rady s problémovým chováním
svého potomka v rodině nebo na veřejnosti, a popřípadě nezná příčinu tohoto chování.

Jednoduchou diagnostiku provádím rozhovorem nejprve s rodiči, následně s dítětem. Dále může
zahrnovat vztahové dotazníky pro zúčastněné či kresebné a hrové techniky.

Vyšetření lze provádět bez ohledu na denní dobu, avšak s ohledem na únavu dítěte nebo rodičů.
Celé vyšetření je zhruba dvou (jednoduchá varianta) nebo čtyřhodinové
(to doporučuji rozdělit do dvou nezávislých úseků - rozhovory a samotná diagnostika).
Všechny zúčastněné seznamuji s výsledky ústní formou, zprávu lze napsat na požádání.

Na základě této diagnostiky následuje většinou poradenství při výchově dětí (viz. Poradenství při výchově dítěte).