Hypnóza

Hypnóza je psychologická metoda využívající sugesgce ke změně prožívání, zbavení se
škodlivých návyků, oproštění se od nechtěného chování. Lze ji úspěšně provádět při úzkostných
stavech, u bolesti, při odvykání kouření, při obsedantních myšlenkách atp. Základem je zkouška
hypnability u klienta a při její zvýšené přítomnosti dohoda s ním na záměru působení. První až
druhé sezení je seznamovací, včetně strukturovaného rozhovoru, vyzkoušení hypnability a dohody
na záměru užití hypnózy. Další setkání jsou naplněním dohody. Časová potřeba je 5 – 10 setkání.

Psychosomatika

Jestliže nemáte somatický nález od praktického nebo odborného lékaře, a přesto trpíte
dlouhotrvajícími příznaky, a nereagujete na léčbu, může se u Vás jednat o tzv.psychosomatické
potíže. Podrobně s Vámi rozeberu Vaši anamnézu a budeme pracovat I s psychickým podkladem
Vašich obtíží. V tomto přístupu úzce spolupracuji s lékaři.