Výchovné poradenství

Poradenství, které navazuje na diagnostiku výchovných problémů a týká se zejména dětí a
rodičů - tedy střetů ve výchově dětí.

Kariérní poradenství

Poradenství zaměřené na hledání možností rozvoje popřípadě změny profese, může být spojeno
s diagnostikou silných a slabých stránek klienta, motivace aj.

Časová náročnost poradenství je úměrná obtížnosti problému, spolupráci klienta a době, po kterou nebyl problém řešen.