Krize

Krize je situace selhání dosavadních regulativních mechanizmů - člověk není v nové situaci
schopen fungovat jako doposud (krize partnerská, v zaměstnání apod.). Tato nefunkčnost se
projevuje v oblasti biologické (špatně spíme, málo nebo naopak hodně jíme, cítíme úbytek
energie), v oblasti psychické (ztrácíme smysl života, trpíme depresemi, smutky, rozladami) a v
oblasti sociální (ztrácíme kontakt s druhými či jsme ve styku s nimi podráždění).

Může se také jednat o období přechodu mezi jednotlivými vývojovými stádii (nástup do školy,
vysvědčení, krize identity, první láska, maturita, první zaměstnání, svatba, krize středního věku,
odchod do důchodu, konečnost života). Většinou se jedná o extrémní psychickou zátěž, která má
dopad do všech oblastí žití. Zároveň je to však i šance ke změně našich adaptačních vzorců.

Nabízím Vám krizovou intervenci, v jejímž rámci krizi ohraničíme, zeslabíme její intenzitu,
zklidníme Váš život. Cílem bude obnovení psychického fungování a hledání nových přijatelných
řešení. Časově je omezená na jedno až sedm sezení.