Mediace

Mediace je odborná pomoc v konfliktní situaci zaměřená k nalezení oboustranně přijatelného
řešení. Děje se tak pomocí vyjednávání konfliktních stran za účasti mediátora. Mediátor je člověk,
který hlídá bezpečný prostor jednání před agresivně-manipulativními výpady, který zabezpečuje
rovnováhu mezi znesvářenými příbuznými, kamarády či sousedy, a jenž společně s nimi
hledá východisko z nesnadné a někdy až patové situace.

Mediace se často používá v porozvodových vztazích manželů, kdy se například nemohou
dohodnout na péči o dítě. Nebo ji lze účinně využít ve střetu mezi zaměstnavatelem a
zaměstnancem anebo klientem a institucí či ve sporu mezi dvěma firmami. Mediace může také
urovnat vztahy mezi znesvářenými příbuznými či kamarády.

Předpokladem úspěšné mediace je dobrovolná účast obou střetávajících se stran na společném
sezení za účasti mediátora. Mediací se lze vyhnout soudnímu projednávání, které je v důsledku
dražším řešením. Nabízím se Vám v roli zprostředkovatele - mediátora.