Nácvik relaxace

Progresivní relaxace - tato metoda je založena na střídání svalového napětí a uvolnění v závislosti
na nádechu a výdechu respektive na zadržení dechu.

Autogenní trénink - metoda relaxace založená na sugesci a autohypnóze zprostředkující nejprve
pocity tíže, tepla, chladu, řízeného dechu a tepu, ve vyšším stupni představy barev, osoby,
abstraktních jevů a zážitků.

Čas potřebný k zaučení se pohybuje od jednoho sezení až k řádnému zvládnutí, tj. asi pět sezení.

Nácvik dýchání

Nácvik protistresového dýchání - nácvik zvládání stresu pomocí dýchání a autosugesce.
Čas potřebný k nácviku - dvě setkání.

Nácvik protiúzkostného dýchání - nácvik zvládání úzkosti pomocí dechu a autosugesce.
Čas potřebný k nácviku - dvě setkání.

Nácvik celistvého (jogínského) dýchání - nácvik dýchání potřebného pro dobré fungování vnitřních
orgánů a pocit životní spokojenosti. My, Evropané, dech podceňujeme. Čas potřebný k nácviku - tři až čtyři setkání.