Trauma

Trauma je přirozená reakce organismu na nepřirozenou životní situaci, kdy jsou zablokovány
biologické a psychické adaptační mechanismy - nervový systém není poškozený, ale zamrzlý v aktivaci.

Člověk prožívá šok, bezprostřední ohrožení života, pocit bezmoci a nepochopitelnosti, pocit
ztuhnutí a zamrznutí. Podnětem může být nitroděložní a porodní trauma, smrt blízké osoby,
choroby, nehody, zneužívání, týrání, zanedbávání, trestný čin, nevěra, rozvod, katastrofy, potrat,
dlouhodobá nehybnost, domácí násilí apod.

Rozlišujeme šokové (jednorázové) trauma jako je úraz nebo nehoda a vývojové (opakované nebo
dlouhé) trauma jako je týrání nebo nevěra.

Nabízím Vám doprovázení v těžkém období, kdy trauma zpracováváte, nebo když se Vám opakovaně pocity
z něj vrací do života.
Časově je ohraničené dohodou klienta a doprovázejícího terapeuta.