Výběr studijního oboru a předpověď školní úspěšnosti

Vyšetření usnadňující výběr školy a předpovídající studijní úspěch provádím individuálně
na základě žádosti rodičů či žáka/studenta samotného nebo skupinově na základě žádosti
školního zařízení. Je vhodné zejména tam, kde student není rozhodnut pro určité studium nebo
tam, kde si chce potvrdit svou volbu (tj. ve věku kolem 14-ti nebo 18-ti let).

Individuální psychologické vyšetření predikce školní úspěšnosti a výběru studijního oboru zahrnuje
strukturovaný rozhovor, osobnostní dotazník, motivační dotazník a multidimenzionální testování
inteligence. Celé vyšetření trvá zhruba tři hodiny.

Skupinové vyšetření predikce školní úspěšnosti se skládá z motivačního dotazníku a
multidimenzionálního testu inteligence. Trvání je v řádu hodiny. Pro jeho skupinovou administraci a
úspornost je interpretace omezená.

Toto testování je výkonové, proto je dobré jej provádět dopoledne, u osob odpočinutých. Klienty s
výsledky seznamuji ústně formou doporučení okruhu studijních oborů,zprávu vypracovávám na
požádání.