Vyšetření vztahové, párové

Toto vyšetření je indikováno při problémech v párovém soužití a komunikaci.Základem je
anamnestický rozhovor s oběma účastníky vztahu. Toto vyšetření může být dále i
dotazníkové a týká se partnerského nebo sexuálního souladu. Může být po domluvě doplněno
diagnostikou osobnosti. Z něho pak vychází vztahové poradenství (viz. Vztahové poradenství nebo Mediace).

Jiná diagnostika

Dále mohu samostatně provádět vyšetření neuropsychologické (indikované po úrazech,
nemocech, cévních mozkových příhodách, při podezření na demenci), vyšetření osobnosti
(indikované při opakovaných osobních problémech) případně jinou psychologickou diagnostiku
podle dohovoru.