Manželské a partnerské poradenství

Poradenství zaměřené na hledání příčin problémů a jejich řešení mezi dvěma partnery žijícími v
manželském svazku, popřípadě jako druh a družka. Zahrnuje velkou šíři problémů od
neuspokojení očekávání partnerů přes konflikty a žárlivost až po sexuální nesoulad.

Rodinné poradenství

Poradenství zaměřené na hledání příčin problémů a jejich řešení v rodině, ať už mezi rodiči samotnými
nebo mezi sourozenci či v širší rodině (prarodiče a další příbuzní).
Zahrnuje například komunikaci mezi příbuznými, řevnivost, postavení v rodině atd.

Vztahové poradenství

Poradenství zaměřené na řešení příčin problémů, které má člověk s ostatními, kam může patřit
příkladně hledání partnera, velká vzdálenost k ostatním, samota, opakované konflikty a nedorozumění apod.
Spolupracuji i s klienty doporučenými soudem.