Studium

 • Dvouoborové bakalářské studium psychologie v kombinaci se sociální prací a politikou, FSS Masarykovy univerzity Brno
 • Jednooborové magisterské studium psychologie, FF Univerzity Palackého Olomouc
 • Čtyřletý sebezkušenostní výcvik v dynamické psychoterapii, Epoché Plzeň (akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR)
 • Odborný kurz výcviku Hypnózy, odborný garant Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, Csc. (a. MZ ČR)
 • Odborný kurz Trauma, odborný garant PhDr. Yvonna Lucká (a. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR)
 • Odborný kurz Práce s krizí a tělem, odborný garant PhDr. Lubomír Kobrle a PhDr. Yvonna Lucká (a. MŠMT ČR)
 • Odborný výcvik v Telefonní krizové intervenci, odborný garant PhDr. Bohumila Baštecká (a. ČAPLD)
 • Certifikovaný kurz Diagnostické metody MMPI-2 v klinické psychologii, včetně supervizní činnosti (a. MZ ČR)
 • Absolvování kurzů klinické psychologie a stáží ve zdravotnických zařízeních - Dětská psychiatrická klinika FN Motol a Psychiatrická léčebna Bohnice - v rámci vzdělávání IPVZ
 • Seminář Jak pomoci dětem s hyperaktivitou (a. MŠMT ČR)
 • Kurz Psychoterapeutické přístupy užívané u zvládání chronické bolesti (IPVZ Praha)
 • Základní mediační výcvik (cmi Praha)
 • Kurzy psychoterapie a psychosomatika (IPVZ Praha) a další kurzy
 • Konference Asociace manželského a rodinného poradenství a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
 • Absolvování seminářů Šamanismu pod záštitou FSS USA; opakovaná účast na holotropním dýchání; práce s energií a čakrami, archetypy a sny; samostudium čínské medicíny, akupresury.
Jsem členem České asociace pro psychoterapii (ČAP) a Asociace manželských a rodinných poradců (AMRP).
Pracuji pod odbornou supervizí