Psychologické vyšetření

Psychologická diagnostika začíná už naším prvním rozhovorem o tom, co Vás tíží,
o Vašem životě. Pokud jdete k psychologovi poprvé, nebojte se toho.
Většinou už po prvém dialogu dochází k určité úlevě. Na základě tohoto
rozhovoru Vám podám svůj pohled na Váš problém a doporučím Vám další postup.

Jestliže je třeba, tak po společné domluvě můžete absolvovat další psychologické testování.