PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

Psychologická diagnostika začíná už naším prvním rozhovorem o tom, co Vás tíží,
o Vašem životě. Pokud jdete k psychologovi poprvé, nebojte se toho.
Většinou už po prvém dialogu dochází k určité úlevě. Na základě tohoto
rozhovoru Vám podám svůj pohled na Váš problém a doporučím Vám další postup.

Jestliže je třeba, tak po společné domluvě můžete absolvovat další psychologické testování.

VÝBĚR STUDIJNÍHO OBORU A PŘEDPOVĚĎ ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOSTI

Vyšetření usnadňující výběr školy a předpovídající studijní úspěch provádím individuálně
na základě žádosti rodičů či žáka/studenta samotného nebo skupinově na základě žádosti
školního zařízení. Je vhodné zejména tam, kde student není rozhodnut pro určité studium nebo
tam, kde si chce potvrdit svou volbu (tj. ve věku kolem 14-ti nebo 18-ti let).

Individuální psychologické vyšetření predikce školní úspěšnosti a výběru studijního oboru zahrnuje
strukturovaný rozhovor, osobnostní dotazník, motivační dotazník a multidimenzionální testování
inteligence. Celé vyšetření trvá zhruba tři hodiny.

Skupinové vyšetření predikce školní úspěšnosti se skládá z motivačního dotazníku a
multidimenzionálního testu inteligence. Trvání je v řádu hodiny. Pro jeho skupinovou administraci a
úspornost je interpretace omezená.

Toto testování je výkonové, proto je dobré jej provádět dopoledne, u osob odpočinutých. Klienty s
výsledky seznamuji ústně formou doporučení okruhu studijních oborů,zprávu vypracovávám na
požádání.

DIAGNOSTIKA VÝCHOVNÝCH PROBLÉMŮ

Vyšetření při výchovných problémech lze provést na požádání rodičů dítěte či osoby, jíž je dítě
svěřené do výchovy. Vhodné je zejména tam, kde si rodič neví rady s problémovým chováním
svého potomka v rodině nebo na veřejnosti, a popřípadě nezná příčinu tohoto chování.

Jednoduchou diagnostiku provádím rozhovorem nejprve s rodiči, následně s dítětem. Dále může
zahrnovat vztahové dotazníky pro zúčastněné či kresebné a hrové techniky.

Vyšetření lze provádět bez ohledu na denní dobu, avšak s ohledem na únavu dítěte nebo rodičů.
Celé vyšetření je zhruba dvou (jednoduchá varianta) nebo čtyřhodinové
(to doporučuji rozdělit do dvou nezávislých úseků – rozhovory a samotná diagnostika).
Všechny zúčastněné seznamuji s výsledky ústní formou, zprávu lze napsat na požádání.

Na základě této diagnostiky následuje většinou poradenství při výchově dětí (viz. Poradenství při výchově dítěte).

VYŠETŘENÍ VZTAHOVÉ, PÁROVÉ A JINÉ

Vyšetření vztahové, párové

Toto vyšetření je indikováno při problémech v párovém soužití a komunikaci.Základem je
anamnestický rozhovor s oběma účastníky vztahu. Toto vyšetření může být dále i
dotazníkové a týká se partnerského nebo sexuálního souladu. Může být po domluvě doplněno
diagnostikou osobnosti. Z něho pak vychází vztahové poradenství (viz. Vztahové poradenství nebo Mediace).

Jiná diagnostika

Dále mohu samostatně provádět vyšetření neuropsychologické (indikované po úrazech,
nemocech, cévních mozkových příhodách, při podezření na demenci), vyšetření osobnosti
(indikované při opakovaných osobních problémech) případně jinou psychologickou diagnostiku
podle dohovoru.